Sinonim `adiratna`

Kata adiratna, mempunyai sinonim sebanyak 3 kata.


Sinonim adiratna

  1. batu mulia
    (adiratna, batu berharga delima, kecubung, mata kucing, pirus, ratna cempaka, turkois, ultramarin)
  2. permata
  3. perempuan cantik


Persamaan kata adiratna di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix