Sinonim `adu`

Kata adu, mempunyai sinonim sebanyak 6 kata.


Sinonim adu

  1. berkelahi
    (beradu buku tangan, beradu jotos, beramuk-amukan, berantem, berbalah, berbantah, bercakaran, bercekak, bercek-cok, bergaduh, bergelut, bergumul, berhantam-hantaman, berjotos, berjuang, berkeras-kerasan, berlaga, berperang, berpupuh, bersabung, berselisih, bersengketa, bersesah, bersitegang, bertangkap, bertarung, bertegang-tegangan, bertempur, bertengkar, bertikai, bertikam, bertinju, bertumbuk perkelahian laga, peperangan, perbalahan, perbantahan, perbedaan, percakaran, pergaduhan, pergelutan, perguaman, pergulatan, perlawanan, perselisihan, persengketaan, pertarungan, pertelingkahan, pertempuran, pertengkaran, pertentangan, pertikaian, pertumpahan darah, tawuran)
  2. laga
  3. langgar
  4. sabung
  5. tabrak
  6. tubruk


Persamaan kata adu di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix