English to Indonesian
dear
please wait
by Xamux Translate
dear friendkawanku yang terhormat
dear loving motheribu yang tercinta
dear meastaga !
dear moneyuang mahal
dear motheribunda tercinta
dear sirtuan yang terhormat
dearerlebih menyayangi
dearer thanlebih mahal dari
dearestpaling menyayangi
dearingshub dagang
dearlysangat, dengan mahal, dengan benyak pengorbanan
dearnesskecintaan, kemahalan
dearthkelangkaan, kekurangan
dearyyang tersayang
dear
adjective satellite
dearly loved
sangat mencintai
source: WordNet 3.0

Kata yang berhubungan

ampun, arab, cintai, engkau, firman, hak, hak yang, kataku, kiamat, mahal, mau, memberi, mengenai, menunda, menyibukkan, mereka wahai, nabi, pemberi, pergi, perintah, sayang, sukai, tanpa, teguh, terkandung, terkasih, wahai, yang hak, yang hak yang

Example(s)

And the rich man -- oh, dear -- crestfallen.
Pria kaya itu sunguh sangat kecewa.
The word "belief" itself originally meant to love, to prize, to hold dear.
Kata "iman" itu sendiri memiliki arti dasar mencintai, memuji, menyayangi.
"Dear 48, I promise to listen to you, to fight for you, to respect you always."
"Wahai 48, aku berjanji akan mendengarkan kalian, memperjuangkan hak kalian, dan menghormati kalian selalu."
A very, very dear friend of mine
Teman baik saya
poetry by my dear friend Charles Anthony Silvestri.
sebuah puisi kepada sahabat saya Charles Anthony Silvestri.
And, of course, it's one that's dear to my heart,
dan tentu saja salah satu yang berkenan di hati saya,
Anonymous: Dear Fox News,
Anonymous: Fox News Yang Terhormat,
"Dear Birthmother, I have great parents.
"Ytc. Ibu kandung, Saya mempunyai orang tua yang hebat.
talking about something that is very dear to him,
yang berbicara tentang sesuatu yang sangat disukainya,
"Here on holiday are you, dear?"
"Anda pergi berlibur?"
She said, "That's nice, dear." (Laughter)
Ibu saya berkata, "Bagus." (Tawa)
she would say to me, "My dear, on a scale of major world tragedies,
ia akan berkata kepada saya, "Sayang, dalam ukuran tragedi besar dunia,
Okay? My dear friend Majora Carter once told me,
Okay? Teman baik saya Majora Carter pernah berkata,
and said, "Dear, I'll be back later.
dan berkata, "Sayang, aku akan kembali nanti.
and to talk to you about a subject dear to my heart,
dan berbicara tentang hal yang saya sukai,
and dear friend and co-teacher.
rekan sesama guru.
and asked my dear husband, Jayant.
aku bertanya pada Jayant, suamiku yang tercinta.
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix