English to Indonesian
earning before interest and taxes pendapatan sebelum bunga dan p
earning before interest and taxes
please wait
by Xamux Translate
earningmendapat gaji
beforesebelum, di muka, dihadapan
interestminat, daya tarik, menarik perhatian
anddan, juga
taxespajak
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix