English to Indonesian
earthy berkenaan dengan tanah, bersifat duniawi, kasar
earthy
please wait
by Xamux Translate
earthy gypsumtanah batutahu
earthy
adjective satellite
conspicuously and tastelessly indecent
mencolok dan tastelessly tidak senonoh
source: WordNet 3.0

Kata yang berhubungan

bersahaja, bersahaja yang, duniawi, membumi, sederhana, yang bersahaja
or other earthy salts as
atau garam bersahaja lainnya seperti
or earthy substance associated with
atau zat bersahaja terkait dengan
earthy material with borax
bahan yang bersahaja dengan bleng
earthy or coaly bitumen which
bersahaja atau coaly aspal yang
earthy or coaly
bersahaja atau kotor tidak murni
earthy or mineral matter also
bersahaja atau mineral materi juga
earthy or mineral particles of
bersahaja atau mineral partikel bahan
mineral or earthy substance associated
bersahaja atau mineral zat terkait
earthy dark colored rock or
bersahaja berwarna gelap batu atau
earthy and sexually explicit
bersahaja dan seksual yang eksplisit
earthy deposit from water found
bersahaja deposit dari air ditemukan
earthy deposit consisting mainly of
bersahaja deposit terdiri terutama dari
earthy humor consists of comic
bersahaja humor terdiri dari komik
earthy incrustation consisting essentially
bersahaja incrustation pada dasarnya terdiri
earthy as terrene substance
bersahaja sebagai permukaan bumi substansi
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix