Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
tread
please wait
by Xamux Translate
tread a measureberdansa
tread lightlyberjalan dengan hati-hati
tread onmenginjak
tread on airsangat bergembira
tread on cornsmenyakiti hati
tread on heelsmenguntit
tread on toesmenyakitkan perasaan .
tread the airgembira sekali
tread the boardsbersandiwara diatas panggung
tread the waymelangkah di jalan
tread underfootmenginjak
tread uponmenginjak
treadingmenapak
treading a measureberdansa
treading lightlyberjalan dengan hati-hati
treading onmenginjak
treading on cornsmenyakiti hati
treading on heelsmenguntit
treading on toesmenyakitkan perasaan .
treading the boardsbersandiwara diatas panggung
tread
verb
put down or press the foot, place the foot
meletakkan atau tekan kaki, tempat kaki
source: WordNet 3.0
i do not tread on
ada pepatah mengatakan jangan main
or four chain treads to
atau empat tapak rantai untuk
or animals by treading
atau hewan dengan menginjak injak
or animals by treading climbing
atau hewan oleh menginjak pendakian
or treading worn by use
atau menginjak dikenakan oleh penggunaan
or treading worn by
atau menginjak injak dipakai dengan
or treading out grain
atau menginjak keluar biji bijian
or treads ascend or descend
atau naik atau turun tapak
or tread a horseman makes
atau tapak penunggang kuda membuat
tire with deep tread
ban dengan tapak yang mendalam
tire tread on burst stomach
ban melindas perut yang terburai
worked by persons treading
bekerja oleh orang orang menginjak
travel upon foot to tread
bepergian pada kaki untuk melangkah
heavy treading or stomping
berat menginjak atau menghentakkan kaki
operate machinery by a treadle
beroperasi mesin dengan pedal yang

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z